۰۷ خرداد

تاثیر بیلیورد در تبلیغات محیطی و جذب مشتری

نویسنده mahta , سه شنبه ۰۷ خرداد ۰۸:۴۴

<p>بیلبورد در لغت مصطلح است به محل مسطحی &nbsp;که می توان بر روی آن آگهی یا اعلانات را چسباند.<br />بیلبوردها فدمت زیادی دارند و از دیرباز هم مورد توجه صاحبین مشاغل قرار می گرفتند به این خاطر یکی از...